Oferta

Specyficzne trudności

Specyficzne trudności w uczeniu się

Całościowe zaburzenia

Całościowe zaburzenia rozwoju

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia
zachowania

Specyficzne trudności

Integracja
sensoryczna

Specyficzne trudności

Monachijska Funkcjonalna

Specyficzne trudności

Metoda
Tomatisa

Specyficzne trudności

Forbrain uzupełnienie Metody Tomatisa

Soundsory® integracja sensoryczna

Soundsory® - IS

SAT 2

SAT 2

Specyficzne trudności

RSA – oddychanie przeponowe

Specyficzne trudności

Masaż dziecięcy – od 2 miesiąca życia