Wczesne wspomaganie rozwojuUnsplashed background img 1

Wczesne wspomaganie rozwoju

  • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
  • Wspomaganie rozwoju komunikacji dziecka
  • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka
  • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez zabawę
  • Wspomaganie rozwoju poprzez metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn (indywidualnie lub grupowo)
  • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez Metodę Dobrego Startu
  • Pedagogiczne wspomaganie rozwoju małego dziecka