exec("set names utf8"); } catch(PDOException $e){ echo 'Połączenie nie mogło zostać utworzone.
'.$e->getMessage(); } ?>
Warning: Undefined array key "id_strona" in /home/platne/serwer179225/public_html/iqacademylux/komu-pomagam.php on line 7
Akademia, której głównym celem jest: edukacja, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rozwoju. prepare('SELECT * FROM pomagam WHERE link_wpis = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $row = $statement->fetch() ?> <? echo $row['tytul']; ?>
prepare('SELECT * FROM pomagam WHERE link_wpis = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $row = $statement->fetch(); }catch(PDOException $e) { echo 'Wystapił blad biblioteki PDO: ' . $e->getMessage(); } if("specyficzne-trudnosci-w-uczeniu"==$id){ ?>
Unsplashed background img 1
Unsplashed background img 1
Unsplashed background img 1
Unsplashed background img 1
prepare('SELECT * FROM pomagam, pomagam_wpis WHERE pomagam.id_wpisu=pomagam_wpis.id_wpisu and link_wpis = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $link="http://iqacademylux.eu/metody-terapii/".$id; while($row = $statement->fetch()) { if(!empty($row['zdjecie_wpis'])) { if($i%2==0){ ?>
<? echo stripslashes($row['zdjecie_opis']); ?>
closeCursor(); } else{ ?>


Komu pomagamUnsplashed background img 1
prepare('SELECT * FROM strona_glowna WHERE id_wpisu =1'); $statement->execute(); $row = $statement->fetch(); }catch(PDOException $e) { echo 'Wystapił blad biblioteki PDO: ' . $e->getMessage(); } ?>
Specyficzne trudności

Specyficzne trudności

Podstawą do rozpoznania dysleksji rozwojowej może być definicja opublikowana w 1994 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji imienia Ortona (USA)...

Całościowe zaburzenia

Całościowe zaburzenia

to grupa wrodzonych zaburzeń dotykających sfery motoryki, komunikacji i języka oraz percepcji. Choroby wchodzące w skład całościowych zaburzeń...

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności...

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie może zostać ocenione jako chuligańskie i źle wychowane ale może być także potraktowane...