exec("set names utf8"); } catch(PDOException $e){ echo 'Połączenie nie mogło zostać utworzone.
'.$e->getMessage(); } ?>
Warning: Undefined array key "id_strona" in /home/platne/serwer179225/public_html/iqacademylux/metody-terapii.php on line 7
Metody terapii, zasady terapii pedagogicznej prepare('SELECT * FROM metody_terapi WHERE link_wpis = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $row = $statement->fetch() ?> <? echo $row['tytul']; ?>
prepare('SELECT * FROM metody_terapi WHERE link_wpis = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $row = $statement->fetch(); }catch(PDOException $e) { echo 'Wystapił blad biblioteki PDO: ' . $e->getMessage(); } if("integracja-sensoryczna"==$id){ ?>
Integracja sensoryczna - IQ Academy - education, support, development
Metoda Tomatisa - IQ Academy - education, support, development
Forbrain - IQ Academy - education, support, development
Masaż dziecięcy - IQ Academy - education, support, development
Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa - IQ Academy - education, support, development
RSA - IQ Academy - education, support, development
RSA - IQ Academy - education, support, development
RSA - IQ Academy - education, support, development
prepare('SELECT * FROM metody_terapi, metody_terapi_wpis WHERE metody_terapi.id_wpisu=metody_terapi_wpis.id_wpisu and link_wpis = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $link="http://iqacademylux.eu/metody-terapii/".$id; while($row = $statement->fetch()) { if(!empty($row['zdjecie_wpis'])) { if($i%2==0){ ?>
<? echo stripslashes($row['zdjecie_opis']); ?>
closeCursor(); } else{ ?> prepare('SELECT * FROM metody_terapi WHERE id_wpisu =1'); $statement->execute(); $row = $statement->fetch(); }catch(PDOException $e) { echo 'Wystapił blad biblioteki PDO: ' . $e->getMessage(); } ?>


Metody terapiiMetody Terapii IQ Academy - education, support, development

Integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej (w skrócie: SI) powstała w latach 70-tych XX wieku w USA. Jej autorką jest J. Ayres doktor psychologii, terapeutka zajęciowa, pracownik naukowy Uniwersytetu w Kalifornii, która wskazała na związek funkcji neurofizjologicznych z procesami uczenia się i zachowania. W tym celu skonstruowała narzędzia badawcze (testy) i rozpoczęła szereg badań, które potwierdziły stawiane hipotezy robocze. W ten sposób J. Ayres wyodrębniła czynniki, mierzone testami, występujące u dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Autorka nazwała je zaburzeniami (deficytami) integracji sensorycznej i określiła ich współzależność z napięciem mięśni, planowaniem ruchu, pracą gałek ocznych, zachowaniami, rozwojem mowy i funkcji poznawczych. Metoda integracji sensorycznej jest zatem oparta na neurofizjologii i poparta jest wieloletnimi badaniami J. Ayres i jej kontynuatorów w USA oraz krajach Europy Zachodniej...

Integracja sensoryczna IQ Academy - education, support, development

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa IQ Academy - education, support, development

Alfred Tomatis (1920 – 2001) był francuskim uczonym, który zajmował się anatomią i fizjologią układu słuchowego. Jego badania doprowadziły do stworzenia pierwszego elektronicznego ucha, które umożliwiało trening słuchowy, a działa ono na zasadzie modyfikacji sposobu słyszenia. Pewne pasma częstotliwości są wzmacnianie poprzez filtrowanie dźwięku, naukę słuchania i kontrolowania własnego głosu prawym uchem, jak również ćwiczenie mięśni ucha środkowego poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych tonów. Terapia Tomatisa polega na mikrogimnastyce mięśni ucha - pracy mięśni: strzemiączkowego, młoteczka, komórek rzęskowatych zewnętrznych i wewnętrznych Ucho ludzkie odpowiada za dostarczenie do mózgu 80% wszystkich bodźców, przez co pełni kluczową rolę w naszym życiu i funkcjonowaniu...

Forbrain

Słuchawki FORBRAIN opracowała firma start-up SOUND FOR LIFE Ltd, z siedziba w Hongkongu, specjalizująca się w projektowaniu rozwiązań technicznych do rozwijania zdolności poznawczych. Co to są zdolności poznawcze? Jest to cały zespół zdolności umysłowych i procesów integracji sensomotorycznej, które pozwalają przetworzyć daną informację, wykonać jakieś zadanie, czy przeprowadzić rozumowanie. Zdolności poznawcze to sprawne działanie mózgu, potrzebne nam w celu wykonywania wszystkich zadań, od najprostszych po najbardziej złożonych. Maja one związek z mechanizmami uczenia się, pamięci, rozumowania, wnioskowania i uwagi. Forbrain to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach...

Forbrein IQ Academy - education, support, development

RSA

RSA IQ Academy - education, support, development

RSA to to metoda treningowa, dzięki której można uzyskać synchronizację pracy serca z oddechem. RSA – respiratory sinus arytmia, to zróżnicowana akcja serca, różnica między pulsem na wdechu i wydechu. RSA jest wskaźnikiem zdrowia człowieka. RSA jest legitymacją wieku biologicznego. Urządzenie i oprogramowanie wysokiej technologii pozwala ocenić stan zdrowia poprzez monitorowanie i pomiar RSA. Trening RSA, z wykorzystaniem aparatury z St.Petersburga, odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu, który rejestruje elektryczną aktywność serca (EKG) i wyodrębnia rytm serca (HR) człowieka w czasie rzeczywistym oraz mierzy częstotliwość oddechu. Dedykowane oprogramowanie odzwierciedla mierzone wartości na komputerze w zrozumiałej i atrakcyjnej dla pacjenta postaci multimedialnej. Zestaw RSA Zdrowie jest skonfigurowany według konkretnej terapeutyczno - edukacyjnej metody rosyjskiego naukowca – fizjologa, Aleksandra Smetankina...

Soundsory® - integracja sensoryczna

Soundsory® jest to 40 dniowy program słuchowy, który stanowi innowacyjne wsparcie terapii integracji sensorycznej a także Metody Tomatisa®. To specjalnie zaprojektowana, przetworzona muzyka z modyfikacjami neuroakustycznymi, a także seria ćwiczeń opartych na ruchu. Program trwa 40 dni i tylko 30 min. dziennie! (25 min program muzyczny Rythmic + 5 min ćwiczenia ruchu ciała). Program możecie Państwo realizować w domowym zaciszu, ponieważ wypożyczamy sprzęt do domu!

RSA IQ Academy - education, support, development

SAT 2

RSA IQ Academy - education, support, development

Za pomocą Systemu SAT umożliwiamy przeprowadzenie badania słuchu wraz z pełnym audiogramem w warunkach zwykłego gabinetu – bez konieczności korzystania z kabiny dźwiękoszczelnej. Oprócz pomiaru słuchu obwodowego umożliwi także pomiar centralnego przetwarzania słuchowego. System diagnostyczny SAT jako jedyny tego typu w Polsce został poddany pełnej normalizacji na populacji polskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, co sprawia, że może być stosowany w procedurach diagnostycznych związanych z opiniowaniem psychologiczno-pedagogicznym.

Masaż Dziecięcy

Dotyk odgrywa bardzo ważną rolę w życiu, co jest szczególnie istotne u małych dzieci, które dla prawidłowego rozwoju społecznego potrzebują częstego okazywania im czułego głaskania i przytulania – bez których trudno byłoby im przetrwać. Uważa się, że potrzeba dotyku i odczuwania bliskości jest najważniejszą potrzebą nowo narodzonego dziecka. Położnicy i neonatolodzy doskonale wiedzą, jak ważny jest pierwszy kontakt „skóra do skóry” (skin to skin, STS) dziecka i matki bezpośrednio po porodzie. Dlatego dla zachowania tego kontaktu kładzie się nagiego noworodka – jeszcze z zachowaną pępowiną – na nagim ciele matki, aby oboje mogli nawiązać pierwszy kontakt, także wzrokowy...

Masaż Dziecięcy IQ Academy - education, support, development

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to uznawana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od pierwszego miesiąca...