Komu pomagamUnsplashed background img 1

Od wielu lat mam możliwość czynnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z różnymi deficytami oraz zaburzeniami rozwoju. W swojej pracy pedagoga i terapeuty spotkałam się z problemami wczesnego i prawidłowego diagnozowania, a tym samym wprowadzania optymalnych metod wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Kwestie te wielokrotnie poruszałam w publikacjach i referatach wygłoszonych na konferencjach naukowych. Swoją wiedzę wykorzystywałam podczas pracy w Polskim Stowarzyszeniu Dysleksji, Edukacji i Rozwoju w Luksemburgu (którego byłam założycielką w 2010 roku),  luksemburskim stowarzyszeniu „Dyspel”, Szkole Europejskiej,  pracy w przedszkolach oraz współpracy z różnymi instytucjami w Luksemburgu, w Polsce i w Europie.   

Dzielenie się doświadczeniem, jak również podjęcie prac nad wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży, stały się celem podejmowanych przeze mnie działań. Moja praca z dziećmi, a tym samym liczne obserwacje zgromadzone w trakcie terapii dzieci (w tym dyslektycznych, autystycznych, z zespołem Aspergera) pokazały, jak ważna jest znajomość etapów rozwoju dziecka. Wiedza ta daje podstawy do tworzenia programów terapeutycznych, które nie mogą być „uniwersalne”. Nie istnieją bowiem instrukcje, według których należy postępować w przypadku konkretnych jednostek chorobowych. Każde dziecko to indywidualny przypadek, cechą upodabniającą nie jest ani wiek, ani rodzaj deficytu. Aby sprostać zadaniu budowania indywidualnych programów stymulacyjnych, terapeuta powinien dysponować wiedzą na temat rozwoju dziecka oraz zaburzeń poszczególnych sfer poznawczych. Oznacza to konieczność znajomości zagadnień z różnych dyscyplin, ponieważ terapia dziecka z zaburzonym rozwojem wymaga integrowania informacji z wielu obszarów nauki.

Dlatego na podstawie własnych doświadczeń oraz wiedzy postanowiłam zainicjować i utworzyć w Wielkim Księstwie Luksemburga „IQ Academy”.

Akademia, której głównym celem będzie edukacja, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz  wspomaganie rozwoju. Wspieranie rodziców, przyszłych Mam a także osób, które będą chciały nauczyć się języków obcych (francuski, niemiecki, angielski, hiszpański) za pomocą Metody Tomatisa. Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Wiara w potencjał i talent każdego dziecka sprawiła, że IQ Academy będzie wspierało jego rozwój, bo:

 „Każde dziecko chce być dobre,

  Jeśli nie umie – naucz je,

  Jeśli nie wie – wytłumacz,

 Jeśli nie może – pomóż”.

 

  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
                                                           Janusz Korczak

Specyficzne trudności

Specyficzne trudności

Podstawą do rozpoznania dysleksji rozwojowej może być definicja opublikowana w 1994 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji imienia Ortona (USA)...

Całościowe zaburzenia

Całościowe zaburzenia

to grupa wrodzonych zaburzeń dotykających sfery motoryki, komunikacji i języka oraz percepcji. Choroby wchodzące w skład całościowych zaburzeń...

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności...

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie może zostać ocenione jako chuligańskie i źle wychowane ale może być także potraktowane...