O mnieIQ Academy - education, support, development - Iwona Pikora

Wszyscy rodzice chcieliby, aby rozwój fizyczny i psychiczny ich dzieci przebiegał jak najbardziej prawidłowo i aby wyrosły na szczęśliwych dorosłych, wykorzystujących swój potencjał zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy. Wszyscy rodzice martwią się też, kiedy różnego rodzaju przeszkody, w tym także zaburzenia emocjonalne, czy różnorodne deficyty utrudniają ich dziecku spełnienie marzeń o spokojnym dzieciństwie i spełnionej dorosłości…

Nazywam się Iwona Maria Pikora. Jestem pedagogiem zdrowia, terapeutą w Wielkim Księstwie Luksemburga. Prywatnie – mama dwóch dorosłych synów, żona oraz gospodyni, ale to role, jakich w życiu się podjęłam z pełną świadomością i miłością.

Moją pasją jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Nieustanne pogłębianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w pracy z ludźmi, a przede wszystkim z dziećmi.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Podyplomowego Studium Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu). Ponadto absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: „Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” (specjalność: specyficzne trudności w uczeniu się oraz problemy zachowania) oraz „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju” (w tym autyzm, Zespół Aspergera i inne).

Certyfikowany Terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, Certyfikowany Terapeuta Metody Tomatisa, Certyfikowany Terapeuta Masażu Dziecięcego, Certyfikowany Terapeuta RSA – Nauki Metody Oddychania Przeponowego. Certyfikowany Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju. Absolwentka wielu kursów zawodowych i szkoleń.
IQAcademy, Iwona Pikora, Luksemburg,

"Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać."
Peter Rosegge

IQAcademy, Iwona Pikora, Luksemburg,

Praktyka zawodowa: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach w Gdańsku, Luksemburgu oraz Neapolu. Uczestniczka i organizatorka konferencji naukowych dotyczących zdrowia, a w szczególności zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży.
W latach 2010-2017 Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji Edukacji i Rozwoju w Luksemburgu oraz w latach 2009-2012 Wice-Przewodnicząca Luksemburskiego Stowarzyszenia Dysleksji Dyspel. Współtwórca i współrealizatorka autorskiego projektu badawczego dzieci w Luksemburgu „Mamo, Tato – ja rosnę”.

Współautorka książki „Rozśpiewane abecadło babci Gieni-zabawy nie tylko z literkami”. Autorka i współautorka badań naukowych i publikacji dotyczących zdrowia i edukacji.  Organizatorka szkoleń, wykładów, warsztatów, skierowanych do rodziców oraz nauczycieli. Współtwórca kilku edycji letnich półkolonii dla dzieci w Luksemburgu.
Zainteresowania: świat dziecka i świat psychologii. Nieustanne poszukiwanie i stosowanie nowych metod wspomagania i rozwoju oraz terapii.
Miłośniczka książek, muzyki, podróży, zdrowego stylu życia oraz tańca.