exec("set names utf8"); } catch(PDOException $e){ echo 'Połączenie nie mogło zostać utworzone.
'.$e->getMessage(); } ?> Wydarzenia z IQAcademy prepare('SELECT * FROM wydarzenia WHERE link = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $row = $statement->fetch() ?> <? echo $row['title']; ?>


WydarzeniaUnsplashed background img 1
prepare('SELECT * FROM wydarzenia WHERE link = :id'); $statement->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR); $statement->execute(); $row = $statement->fetch(); }catch(PDOException $e) { echo 'Wystapił blad biblioteki PDO: ' . $e->getMessage(); } ?>
Unsplashed background img 1
prepare('SELECT * FROM wydarzenia WHERE aktywny= :aktywny ORDER BY wydarzenia.id_aktualnosci DESC' ); $statement->bindValue(':aktywny', $aktywny, PDO::PARAM_INT); $statement->execute(); while($row = $statement->fetch()){ ?>
<? echo stripslashes($row['naglowek']); ?>

<? echo stripslashes($row['naglowek']); ?>
Data dodania: / Data wydarzenia: