Metody terapiiMetody Terapii IQ Academy - education, support, development

W terapii ważne są:
pacjentz zaburzonymi funkcjami lub grupa, cel, zadania jakie są realizowane na podstawie diagnozy, wykwalifikowany terapeuta oraz odpowiednio dobrane metody terapii i formy jej realizowania.

Cztery rodzaje oddziaływań terapeutycznych:
aspekt psychoterapeutyczny: kształtowanie postawy uczestnictwa, uczenie sposobów pokonywania trudności, budowanie wiary we własne siły i umiejętności, oddziaływanie psychokorekcyjne - są to zabiegi usprawniające, określoną funkcję, oddziaływania psychodydaktyczne, czyli specjalne metody dydaktyczne, oddziaływania ogólnorozwojowe - wzbogacanie dziecka w zainteresowania, wiedzę o świecie itd. 

Przystępując do terapii uwzględnia się główne założenia:
szczegółowy wywiad z pacjentem i/lub opiekunem, ogólny stan zdrowia pacjenta, wczesna diagnoza, terapia w oparciu o badania specjalistyczne.

Zasady terapii pedagogicznej:

zasada integracji, zasada adekwatności, zasada indywidualizacji (tempo dostosowane do dziecka), zasada "drobnych kroków", zasada systematyczności i intensywnego oddziaływania, zasada doprowadzania rozpoczętej pracy do końca, zasada wdrażania do samokontroli, zasada akceptacji, pogody ducha, zasada właściwego wzmacniania, nagrody, zasada eliminowania frustracji, nie obniżania oceny dziecka, ocena za wkład pracy, nie za efekt, zasada przestrzegania jednolitego systemu oddziaływań w klasie, w domu i w terapii pedagogicznej

Integracja sensoryczna

Metoda integracji sensorycznej (w skrócie: SI) powstała w latach 70-tych XX wieku w USA. Jej autorką jest J. Ayres doktor psychologii, terapeutka zajęciowa, pracownik naukowy Uniwersytetu w Kalifornii, która wskazała na związek funkcji neurofizjologicznych z procesami uczenia się i zachowania. W tym celu skonstruowała narzędzia badawcze (testy) i rozpoczęła szereg badań, które potwierdziły stawiane hipotezy robocze. W ten sposób J. Ayres wyodrębniła czynniki, mierzone testami, występujące u dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Autorka nazwała je zaburzeniami (deficytami) integracji sensorycznej i określiła ich współzależność z napięciem mięśni, planowaniem ruchu, pracą gałek ocznych, zachowaniami, rozwojem mowy i funkcji poznawczych. Metoda integracji sensorycznej jest zatem oparta na neurofizjologii i poparta jest wieloletnimi badaniami J. Ayres i jej kontynuatorów w USA oraz krajach Europy Zachodniej...

Integracja sensoryczna IQ Academy - education, support, development

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa IQ Academy - education, support, development

Alfred Tomatis (1920 – 2001) był francuskim uczonym, który zajmował się anatomią i fizjologią układu słuchowego. Jego badania doprowadziły do stworzenia pierwszego elektronicznego ucha, które umożliwiało trening słuchowy, a działa ono na zasadzie modyfikacji sposobu słyszenia. Pewne pasma częstotliwości są wzmacnianie poprzez filtrowanie dźwięku, naukę słuchania i kontrolowania własnego głosu prawym uchem, jak również ćwiczenie mięśni ucha środkowego poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych tonów. Terapia Tomatisa polega na mikrogimnastyce mięśni ucha - pracy mięśni: strzemiączkowego, młoteczka, komórek rzęskowatych zewnętrznych i wewnętrznych Ucho ludzkie odpowiada za dostarczenie do mózgu 80% wszystkich bodźców, przez co pełni kluczową rolę w naszym życiu i funkcjonowaniu...

Forbrain

Słuchawki FORBRAIN opracowała firma start-up SOUND FOR LIFE Ltd, z siedziba w Hongkongu, specjalizująca się w projektowaniu rozwiązań technicznych do rozwijania zdolności poznawczych. Co to są zdolności poznawcze? Jest to cały zespół zdolności umysłowych i procesów integracji sensomotorycznej, które pozwalają przetworzyć daną informację, wykonać jakieś zadanie, czy przeprowadzić rozumowanie. Zdolności poznawcze to sprawne działanie mózgu, potrzebne nam w celu wykonywania wszystkich zadań, od najprostszych po najbardziej złożonych. Maja one związek z mechanizmami uczenia się, pamięci, rozumowania, wnioskowania i uwagi. Forbrain to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach...

Forbrein IQ Academy - education, support, development

RSA

RSA IQ Academy - education, support, development

RSA to to metoda treningowa, dzięki której można uzyskać synchronizację pracy serca z oddechem. RSA – respiratory sinus arytmia, to zróżnicowana akcja serca, różnica między pulsem na wdechu i wydechu. RSA jest wskaźnikiem zdrowia człowieka. RSA jest legitymacją wieku biologicznego. Urządzenie i oprogramowanie wysokiej technologii pozwala ocenić stan zdrowia poprzez monitorowanie i pomiar RSA. Trening RSA, z wykorzystaniem aparatury z St.Petersburga, odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu, który rejestruje elektryczną aktywność serca (EKG) i wyodrębnia rytm serca (HR) człowieka w czasie rzeczywistym oraz mierzy częstotliwość oddechu. Dedykowane oprogramowanie odzwierciedla mierzone wartości na komputerze w zrozumiałej i atrakcyjnej dla pacjenta postaci multimedialnej. Zestaw RSA Zdrowie jest skonfigurowany według konkretnej terapeutyczno - edukacyjnej metody rosyjskiego naukowca – fizjologa, Aleksandra Smetankina...

Soundsory® - integracja sensoryczna

Soundsory® jest to 40 dniowy program słuchowy, który stanowi innowacyjne wsparcie terapii integracji sensorycznej a także Metody Tomatisa®. To specjalnie zaprojektowana, przetworzona muzyka z modyfikacjami neuroakustycznymi, a także seria ćwiczeń opartych na ruchu. Program trwa 40 dni i tylko 30 min. dziennie! (25 min program muzyczny Rythmic + 5 min ćwiczenia ruchu ciała). Program możecie Państwo realizować w domowym zaciszu, ponieważ wypożyczamy sprzęt do domu!

RSA IQ Academy - education, support, development

SAT 2

RSA IQ Academy - education, support, development

Za pomocą Systemu SAT umożliwiamy przeprowadzenie badania słuchu wraz z pełnym audiogramem w warunkach zwykłego gabinetu – bez konieczności korzystania z kabiny dźwiękoszczelnej. Oprócz pomiaru słuchu obwodowego umożliwi także pomiar centralnego przetwarzania słuchowego. System diagnostyczny SAT jako jedyny tego typu w Polsce został poddany pełnej normalizacji na populacji polskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, co sprawia, że może być stosowany w procedurach diagnostycznych związanych z opiniowaniem psychologiczno-pedagogicznym.

Masaż Dziecięcy

Dotyk odgrywa bardzo ważną rolę w życiu, co jest szczególnie istotne u małych dzieci, które dla prawidłowego rozwoju społecznego potrzebują częstego okazywania im czułego głaskania i przytulania – bez których trudno byłoby im przetrwać. Uważa się, że potrzeba dotyku i odczuwania bliskości jest najważniejszą potrzebą nowo narodzonego dziecka. Położnicy i neonatolodzy doskonale wiedzą, jak ważny jest pierwszy kontakt „skóra do skóry” (skin to skin, STS) dziecka i matki bezpośrednio po porodzie. Dlatego dla zachowania tego kontaktu kładzie się nagiego noworodka – jeszcze z zachowaną pępowiną – na nagim ciele matki, aby oboje mogli nawiązać pierwszy kontakt, także wzrokowy...

Masaż Dziecięcy IQ Academy - education, support, development

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to uznawana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od pierwszego miesiąca...

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych." M. Montessori

Kontakt