Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa dzieci w wieku 1- 6 latUnsplashed background img 1

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa dzieci w wieku 1- 6 lat

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest metodą oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do 6 roku życia. Metoda ta jest oparta na kryteriach etologicznych – tzn. na ocenie i interpretacji zachowania dziecka. Pozwala ona na wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych umożliwia wprowadzenie wczesnej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i pedagogicznej, dając dziecku jedyna i niepowtarzalną szansę na wyrównanie lub skompensowanie zaburzonego rozwoju.

                Pierwszy i drugi rok życia (dziecko zdrowe i dziecko i z opóźnionym rozwojem psychoruchowym)

 1. Diagnostyka „wieku raczkowania”
 2. Diagnostyka „wieku siadania”
 3. Diagnostyka „wieku chodzenia”
 4. Diagnostyka „wieku chwytania”
 5. Diagnostyka „wieku percepcji”
 6. Diagnostyka „wieku mówienia”
 7. Diagnostyka „wieku rozumienia mowy”
 8. Diagnostyka wieku rozwoju społecznego”
 9. Funkcjonalna terapia rozwojowa i profilaktyka u dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwojowymi.

Drugi i trzeci rok życia (dziecko zdrowe i dziecko i z opóźnionym rozwojem psychoruchowym)

 1. Diagnostyka wieku chodzenia (ruchu ciała)
 2. Diagnostyka wieku sprawności manualnej
 3. Diagnostyka wieku percepcji (pojmowanie zależności)
 4. Diagnostyka wieku mówienia (mowa aktywna)
 5. Diagnostyka wieku rozumienia mowy
 6. Diagnostyka wieku społecznego
 7. Diagnostyka w zakresie samodzielności

Czwarty, piąty, szósty rok życia

 1. Diagnostyka dziecka zdrowego wieku 4-6 lat
 2. Diagnostyka dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym około 4 - 6 lat