Całościowe zaburzenia rozwojuUnsplashed background img 1

Całościowe zaburzenia rozwoju

  • Edukacja i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Podstawy pre-diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania
  • Analiza i terapia zachowań trudnych u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Edukacja i terapia młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Aktywizacja zawodowa młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Konstruowanie programów edukacyjnych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Wsparcie dla rodziców oraz rodzin z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju