Metoda TomatisaUnsplashed background img 1

Metoda Tomatisa

wspomaga osoby z problemami przetwarzania słuchowego - uwagi, koncentracji, pamięci, psychomotoryki, ekspresji i wyrazistości języka, stresu i niepokoju, umiejętności uczenia się, interakcji społecznych, braku pewności siebie, poczucia własnej wartości, kreatywności, inteligencji emocjonalnej,  rehabilitacji pourazowej, rehabilitacji poudarowej oraz autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia integracji sensorycznej,  , ADHD, ADD, zaburzenia mowy i komunikacji (m. in. afazja, dysfazja, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia płynności mowy i inne), specyficzne trudności w uczeniu (m.in.: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i inne), dyspraksja, zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia głosu (m.in. chrypki, napięcia strun głosowych, zaburzenia natężenia, intonacji i barwy głosu itp. – wskazania dla wszystkich osób pracujących zawodowo głosem), stres, ciąża.

 

  • Trening słuchowy dzieci
  • Trening słuchowy młodzieży
  • Trening słuchowy dla dorosłych
  • Trening słuchowy wspomagający naukę języków obcych
  • Trening słuchowy kobiet w ciąży