Zaburzenia zachowaniaUnsplashed background img 1

Zaburzenia zachowania

  • Diagnoza, edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania
  • Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka (budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, własnej wartości, wiara we własne siły, wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć. Pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania akceptowanych społecznie.
  • Diagnoza dziecka z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD)
  • Wsparcie dla rodziców oraz rodzin z dzieckiem z zaburzeniami zachowania