RSA – oddychanie przeponowe poprawiaUnsplashed background img 1

RSA – oddychanie przeponowe poprawia

RSA – respiratory sinus arytmia. To właściwa dla organizmu akcja serca. Przeniesienie ruchów oddechowych w strefę przepony i mięśni brzucha. Odczytujemy ją jako różnicę między pulsem na wdechu i wydechu. Zmniejszenie liczby oddechów do 8-11 oddechów na minutę u dzieci w wieku przedszkolnym, do 5-8 oddechów na minutę u dzieci w wieku szkolnym i dorosłych. RSA jest wskaźnikiem zdrowia człowieka oraz legitymacją wieku biologicznego.

Urządzenie i oprogramowanie, pozwala ocenić stan zdrowia poprzez poprzez monitorowanie i pomiar RSA. W czasie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych trenujemy ważniejsze funkcje organizmu (serce, oddech, system nerwowy, immunologiczny), rozwijamy adaptacyjne możliwości organizmu. Wytrenowany nawyk oddychania przeponowego, z maksymalną RSA, według Smetankina – jest wskaźnikiem harmonii pracy serca i oddechu.

Najważniejsze zalety oddychania przeponowego metodą
RSA według A.A. Smetankina.

 1. Przeniesienie ruchów oddechowych w strefę przepony i mięśni brzucha.
 2. Synchronizacja cykli oddechowych i serca w każdym ruchu oddechowym.
 3. Wyeliminowanie nadmiernego napięcia emocjonalnego i mięśniowego.
 4. Pozytywna dynamika dotycząca procesów poznawczych (uwaga, pamięć, myślenie).
 5. Aktywizacja procesów kształtowania osobowości (działalności, świadomości, zaangażowania, wytrwałości, skuteczności).
 6. Zwiększenie rezerw i zdolności adaptacyjnych organizmu. Poprawa funkcji układu autonomicznego.
 7. Odtworzenie nawyku umiejętności oddychania bez sprzężenia zwrotnego (podczas odpoczynku)
 8. Umiejętność zastosowania przeponowo relaksacyjnego oddechu w celu usunięcia nadmiaru napięcia funkcjonalnego, emocjonalnego lub mięśniowego.
 9. Zmniejszenie występowania chorób psychosomatycznych
 10. Poprawa samooceny.
 11. Poprawa pamięci i koncentracji uwagi.
 12. Wzrost kreatywności.
 13. Zwiększenie odporności na stres.
 14. Większa efektywność w terapii logopedyczne.
 15. Poprawa jakości życia chorych z astmą.
 16. Zharmonizowane procesy zdrowotne matki i dziecka w okresie ciąży.
 17. Zmniejszenie bólu podczas porodu oraz szybsza regeneracja po porodzie

Zalecany czas trwania:

Czas trwania 1 kursu : co najmniej 12 - 15 sesji , minimum 2 razy w tygodniu.
Czas trwania 1 lekcji:

 1. dla przedszkola i szkoły podstawowej10-15 minut;
 2. dla gimnazjum i liceum 15 - 30 minut.
 3. Dorośli i kobiety w ciąży 15 – 30 minut.

Powtarzanie kursu :

 1. przedszkole - 4 kursy w ciągu roku szkolnego
 2. szkoła - 2 kursy w ciągu roku szkolnego.

Przeciwwskazania:

 1. Poważne zaburzenia stanu psychicznego
 2. Poważne zaburzenia rytmu serca
 3. Przepuklina przeponowa
 4. Padaczka (hiperwentylacja)
 5. Wiek do 4 lat
 6. Negatywny stosunek pacjenta do terapii