Integracja sensorycznaUnsplashed background img 1

Integracja sensoryczna

 • Terapia SI w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Diagnoza SI dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej
 • Wczesne wspomaganie i terapia SI z dzieckiem z nadwrażliwością dotykową
 • Diagnoza i terapia SI - dyspraksja
 • Diagnoza SI i terapia w MPDz (mózgowym porażeniu dziecięcym)
 • Diagnozia i terapia dziecka z kruchym chromosomem X (zespół Martina-Bell)
 • Stymulacja sensoryczna u niemowląt i dzieci z grupy ryzyka (indywidualnie i grupowo)
 • Terapia SI u dzieci z Zespołem Downa
 • Diagnoza SI i terapia dzieci z ADHD
 • Stymulacja SI w zaburzeniach mowy
 • Terapia SI w deficycie obustronnej koordynacji ruchowej, sekwencyjności i przekraczania linii środkowej ciała
 • Stymulowanie rozwoju za pomocą SI dysfunkcji modulacji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi