exec("set names utf8"); } catch(PDOException $e){ echo 'Połączenie nie mogło zostać utworzone.
'.$e->getMessage(); } ?> IQ Academy wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
prepare('SELECT * FROM strona_glowna WHERE id_wpisu =1'); $statement->execute(); $row = $statement->fetch(); }catch(PDOException $e) { echo 'Wystapił blad biblioteki PDO: ' . $e->getMessage(); } ?>
Specyficzne trudności

Specyficzne trudności

Podstawą do rozpoznania dysleksji rozwojowej może być definicja opublikowana w 1994 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji imienia Ortona (USA)...

Całościowe zaburzenia

Całościowe zaburzenia

to grupa wrodzonych zaburzeń dotykających sfery motoryki, komunikacji i języka oraz percepcji. Choroby wchodzące w skład całościowych zaburzeń...

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności...

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie może zostać ocenione jako chuligańskie i źle wychowane ale może być także potraktowane...

"Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi."
Janusz Korczak

prepare('SELECT * FROM strona_glowna WHERE id_wpisu =2'); $statement->execute(); $row = $statement->fetch(); }catch(PDOException $e) { echo 'Wystapił blad biblioteki PDO: ' . $e->getMessage(); } ?>

Newsletter IQ Academy

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane nowościami na stronie do zapisania się do newslettera – IQ Academy Luxembourg: Link do Newsletter IQ Academy
Newsletter będzie zawierał informacje o:

  • o wydarzeniach na stronie i aktualnościach
  • promocjach
  • bezpłatnych bądź charytatywnych akcjach
  • nowościach z zakresu badań naukowych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci
  • konkursach
  • konferencjach
  • warsztatach, kursach, szkoleniach
Newsletterem przesyłane będą także komunikaty i ogłoszenia dotyczące istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy.

newsletter IQAcademy