Komu pomagam

Od wielu lat mam możliwość czynnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z różnymi deficytami oraz zaburzeniami rozwoju. W swojej pracy pedagoga i terapeuty spotkałam się z problemami wczesnego i prawidłowego diagnozowania, a tym samym wprowadzania optymalnych metod wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Kwestie te wielokrotnie poruszałam w publikacjach i referatach wygłoszonych na konferencjach naukowych. Swoją wiedzę wykorzystywałam podczas pracy w Polskim Stowarzyszeniu Dysleksji, Edukacji i Rozwoju w Luksemburgu (którego byłam założycielką w 2010 roku), luksemburskim stowarzyszeniu „Dyspel”, Szkole Europejskiej, pracy w przedszkolach oraz współpracy z różnymi instytucjami w Luksemburgu, w Polsce i w Europie. Czytaj więcej...
Specyficzne trudności

Specyficzne trudności

Podstawą do rozpoznania dysleksji rozwojowej może być definicja opublikowana w 1994 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji imienia Ortona (USA)...

Całościowe zaburzenia

Całościowe zaburzenia

to grupa wrodzonych zaburzeń dotykających sfery motoryki, komunikacji i języka oraz percepcji. Choroby wchodzące w skład całościowych zaburzeń...

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności...

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie może zostać ocenione jako chuligańskie i źle wychowane ale może być także potraktowane...

"Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi."
Janusz Korczak

Słów kilka o IQ Academy i terapii

Co to jest terapia? Termin terapia, założenia, zasady prowadzenia i kierunków oddziaływania.

Terapia - z języka greckiego „terapera”, czyli leczenie.

Terapia – rodzaj, forma pomocy udzielanej pacjentowi, mająca na celu usuwanie wszelkich dolegliwości.

Terapia – system działań stosowanych nie tylko w stosunku do ludzi chorych, ale także jednostek mających wszelkiego rodzaju zaburzenia, deficyty.

Podmiotem terapii dla IQ Academy jest zawsze człowiek, często dziecko. Terapia pedagogiczna to specjalistyczna pomoc dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz zachowaniu. Przedmiotem oddziaływania terapeutycznego jest pacjent oraz jego środowisko. Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych - dydaktycznych i wychowawczych na zaburzone obszary. Terapia pedagogiczna to wywoływanie zamierzonych pozytywnych zmian w sferze psychoedukacyjnej pacjentów.
Dobry terapeuta dąży do osiągnięcia zamierzonych celów sformułowanych w indywidualnie opracowanym programie. Terapeuta ma za zadanie zadbać o wszechstronny rozwój dziecka oraz chronić przed tym, co może okazać się dla niego szkodliwe.
W terapii pedagogicznej niezmierne ważne jest, aby terapeuta oprócz umiejętności diagnozowania rozwoju psychosomatycznego, prawidłowego doboru metod postępowania, podczas zajęć terapeutycznych, umiał przede wszystkim okazać zainteresowanie pacjentowi, a na zajęciach stworzyć atmosferę życzliwości, zaufania i bezpieczeństwa. W procesie terapii dziecka istotne jest także prowadzenie zajęć w formie zabawy.

Newsletter IQ Academy

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane nowościami na stronie do zapisania się do newslettera – IQ Academy Luxembourg: Link do Newsletter IQ Academy
Newsletter będzie zawierał informacje o:

  • o wydarzeniach na stronie i aktualnościach
  • promocjach
  • bezpłatnych bądź charytatywnych akcjach
  • nowościach z zakresu badań naukowych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci
  • konkursach
  • konferencjach
  • warsztatach, kursach, szkoleniach
Newsletterem przesyłane będą także komunikaty i ogłoszenia dotyczące istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy.

newsletter IQAcademy