Niepokojące objawy dzieci w wieku szkolnym

Niepokojące objawy dzieci w wieku szkolnym

Oto kilka informacji świadczących o tym, że rozwój dziecka może przebiegać nie tak, jak powinien. Jeśli któryś z nich brzmi ci znajomo, nie czekaj, skontaktuj się ze specjalistą.

Jeśli twoje dziecko ma:

 1. Nieprawidłową postawę ciała (garbienie się lub tendencja do chodzenia na palcach)
 2. Obniżone (hipotonia) lub zwiększone napięcie mięśniowe (hipertonia)
 3. Zaburzenia równowagi
 4. Chorobę lokomocyjną
 5. Niechęć do ćwiczeń sportowych
 6. Problemy z percepcją wzrokową (mylenie liter podobnych, np. p/b, b/d)
 7. Problemy z oceną przestrzeni
 8. Niskie umiejętności tworzenia sekwencji
 9. Niskie zdolności organizacyjne
 10. Zaburzenia mowy
 11. Szybką męczliwość w pozycji stojącej
 12. Szybką męczliwość w pozycji z rękoma uniesionymi do góry,
 13. Lęk wysokości
 14. Trudności z postrzeganiem wzrokowym
 15. Trudności z przekraczaniem linii środka ciała
 16. Słabo rozwinięte ruchy wodzenia wzrokiem
 17. Trudności z ustaleniem dominującej strony ciała
 18. Brzydkie i wolne pismo
 19. Nieprawidłowy chwyt długopisu, kredki
 20. Trudności z opanowaniem ortografii i gramatyki
 21. Trudności z wyrażaniem myśli pisemnie
 22. Trudności z percepcją wzrokową, szczególnie symetrycznych przedstawień kształtów
 23. Z nieprawidłową postawą, pochylona sylwetka podczas chodzenia
 24. Tendencja do garbienia się podczas siedzenia w ławce
 25. Syndrom niezdarnego dziecka
 26. Wolne przepisywanie, szczególnie z tablicy
 27. Trudności z nauką pływania, szczególnie na brzuchu
 28. Trudności w grze w piłkę
 29. Zaburzenia koncentracji uwagi.

Jakie formy terapii oferujemy dzieciom w wieku szkolnym?

„Mamo, tato  idę do szkoły”

„Mamo, tato  idę do szkoły”

”Mamo, Tato – jestem szczęśliwy w szkole!”

”Mamo, Tato – jestem szczęśliwy w szkole!”

Zajęcia z integracji sensorycznej indywidualne i grupowe (od 1 miesiąca wzwyż)

Zajęcia z integracji sensorycznej indywidualne i grupowe (od 1 miesiąca wzwyż)

Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców

Muzykoterapia 6-7 8-9 10-11 lat

Muzykoterapia 6-7 8-9 10-11 lat

Korepetycje

Korepetycje

Zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze

Zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa

Forbrain

Forbrain

Soundsory® - integracja sensoryczna

Soundsory® - integracja sensoryczna

Konsultacje pedagogiczne

Konsultacje pedagogiczne

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Masaż

Masaż

Dysgrafia – nauka pisania

Dysgrafia – nauka pisania

Nadpobudliwość psychoruchowa i deficyt koncentracji uwagi

Nadpobudliwość psychoruchowa i deficyt koncentracji uwagi